Λέβητες Βιομάζας

energy-viomass-boilers thumb

 

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. διαθέτει χαλύβινο λέβητα καύσης ξύλου ή pellets Westcal NOVA. Ο λέβητας διαθέτει xυτοσιδηρή σχάρα αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και ανεμιστήρα μεταβλητών στροφών για την αυξομείωση της έντασης καύσης του θαλάμου καύσης. Διαθέτει τρείς πλήρεις διαδρομές καυσαερίων επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης.

Η διαχείριση τόσο της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού στο κύκλωμα θέρμανσης όσο και των στροφών του ανεμιστήρα καύσης γίνεται από ηλεκτρονικό πίνακα.

Ο λέβητας διαθέτει προαιρετικό εξοπλισμό αποθέρμανσης που του δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνεται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις με κλειστό δοχείο διαστολής. Η στιβαρή κατασκευή του λέβητα ξύλου Westcal NOVA εγγυάται τη μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία του.

 

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.