Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

energy thumb

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν πλέον μόνο μια λύση οικολογικής συνείδησης. Οι ολοένα αυξανόμενες τιμές των κλασικών καυσίμων καθιστούν την αντικατάσταση κλασικών συστημάτων θέρμανσης με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μια οικονομοτεχνικά συμφέρουσα λύση σύντομου χρόνου απόσβεσης.


Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. διαθέτει τους χυτοσιδήρους λέβητες ξύλου και μπριγκέτας Westcal Solidmaster, τους χαλύβδινους λέβητες NOVA καθώς και τις μονάδες θέρμανσης άμεσης απόδοσης Westcal Pellet Heizofen (με πιστοποιημένο βαθμό απόδοσης μέχρι και  95%) για καύσιμο Pellet. Διαθέτει επίσης ηλιακούς συλλέκτες επιλεκτικούς Cherbros καθώς και ηλιακούς συλλέκτες τεχνολογίας κενού BAXI (SBS26).


Επιπρόσθετα με τις αντλίες θερμότητα Rhoss (αέρα-νερού ή γεωθερμικές νερού-νερού) μπορεί να δώσει λύσεις σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού με FCU, ενδοδαπέδια συστήματα καθώς και θερμαντικά σώματα Kermi. Διαθέτοντας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας οικιακής χρήσης αυτόνομων ή διασυνδεδεμένων με φωτοβολταϊκά panel Γερμανίας Centrosolar.


Τέλος του 2011 η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή Φ/Β πάρκου ισχύος 48kW στo δώμα της παραγωγικής εταιρίας του Cherbros Α.Β.Ε.Ε. του ομίλου. Η εκτέλεση του έργου έγινε από το τεχνικό τμήμα του ομίλου ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε καθώς και το άψογο αποτέλεσμα, όπως αυτό καταμετράται καθημερινά.

 

 

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.