Μονώσεις - Στηρίγματα

drainage-insulation thumbΗ επαρκής μόνωση των δικτύων θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστών νερών χρήσης αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε κατασκευή. Τόσο στα εσωτερικά δίκτυα όσο και στα εξωτερικά η επαρκής θερμομονωτική προστασία διασφαλίζει την οικονομική λειτουργία του συστήματος. Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Κ.Εν.Α.Κ. καθώς και οι σχετικές τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΤΟΤΕΕ 20701 - 1/2010 ) καθορίζουν επακριβώς τα απαραίτητα πάχη θερμομόνωσης σωληνώσεων για κάθε τύπο εγκατάστασης.

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. διαθέτει πλήρη σειρά θερμομόνωσης σωληνώσεων, εξαρτημάτων αλλά και θερμοδοχείων των οίκων ONEFLEX και VIDOFLEX. Τα υλικά μόνωσης σωληνώσεων ONEFLEX και VIDOFLEX φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Η σωστή στήριξη των δικτύων θέρμανσης, κλιματισμού, ζεστών νερών χρήσης, αποχέτευσης και ύδρευσης αποτελεί την ουσιαστική διαφορά μεταξύ ποιοτικών εγκαταστάσεων και μη. Η κακή επιλογή στηριγμάτων αλλά και η ελλιπής στήριξη οδηγεί πολλές φορές σε αστοχίες των δικτύων. Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. σε συνεργασία με τις RIM, FF, FISCHER προσφέρει συστήματα στήριξης για κάθε εφαρμογή. 

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.