Ύδρευση - Αποχέτευση

water thumbΗ πείρα 60 χρόνων της CHERBROS στα Συστήματα Ύδρευσης καθώς και η ικανότητα της ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. να εντοπίζει και να προσφέρει προϊόντα άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας, εξηγούν πλήρως την ηγετική θέση του Ομίλου στα συστήματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. προσφέρει μια ευρεία γκάμα υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης που αποτελείται από σωληνώσεις, εξαρτήματα, αντλίες καθώς και παρελκόμενο εξοπλισμό. Οι λύσεις που προσφέρει είναι προϊόντα των μεγαλύτερων εργοστασίων της Ευρώπης (APE, AQUATECHNIK, CHERBROS, CIMBERIO, FAR, FRABO, GRUNDFOSS, PINTOSSI, REHAU, VALSIR, WILO, ΧΑΛΚΟΡ κ.α.).

Οι λύσεις της ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. στην Ύδρευση και Αποχέτευση συνοδεύονται από τεχνογνωσία που μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις φάσεις μιας εγκατάστασης, Σχεδιασμός - Επιλογή - Εφαρμογή - Συντήρηση - Επισκευή.

Το ευρύ φάσμα υλικών που διαθέτει δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για την εκάστοτε εφαρμογή.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα επιλέγουμε υλικά, τα οποία είναι πιστοποιημένα και κατάλληλα για πόσιμο νερό.

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.