Καθαριστικά εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης

tools thumbΜε την τεχνολογική εξέλιξη των σύγχρονων μονάδων παραγωγής θερμότητας (λέβητες συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας κλπ) και τη ραγδαία αύξηση του βαθμού απόδοσής τους, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη επεξεργασίας του νερού που κυκλοφορεί σε ένα κεντρικό δίκτυο, ώστε να διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μια σωστή και αποδοτική λειτουργία.  

Οι μικρές διατομές των εναλλακτών θερμότητας καθιστούν απαγορευτική την ύπαρξη λάσπης, ιζημάτων αλλά και αιωρούμενων σωματιδίων που μπορούν να φράξουν την εγκατάσταση, να μειώσουν δραματικά τον βαθμό απόδοσης, να αυξήσουν την κατανάλωση του καυσίμου, ακόμα και να βλάψουν βασικά εξαρτήματα των εγκαταστάσεων.

Η επεξεργασία του περιεχόμενου νερού ενός δικτύου αποτελεί υποχρεωτικό πια μέτρο που εξασφαλίζει τη σωστή απόδοση ενός συστήματος  θέρμανσης. Ένας αποδοτικός λέβητας, καθαρές σωληνώσεις μεταφοράς και πλήρως λειτουργικά θερμαντικά σώματα που εξασφαλίζονται με τη χρήση κατάλληλων χημικών προϊόντων καθαρισμού, προστασίας, συντήρησης και φίλτρανσης σας βοηθούν να ελαττώσετε την κατανάλωση του καυσίμου. Κάτι τέτοιο εξάλλου φαίνεται και από τις προδιαγραφές του νερού της εγκατάστασης που ορίζουν οι κατασκευαστές των σύγχρονων λεβήτων, όπως της ΒΑΧΙ, προκειμένου να ισχύει η εγγύηση των μονάδων.

Η εταιρεία ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε., ανταποκρινόμενη και σε αυτήν την ανάγκη της αγοράς, σας προσφέρει τα προϊόντα καθαρισμού, προστασίας, συντήρησης και φίλτρανσης ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως, της Sentinel, που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά.

 

pdf iconΚατάλογος καθαριστικών εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης

 

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.