Καυστήρες Πετρελαίου

heating-oil-burners thumbΟ κατάλληλος συνδυασμός λέβητα- καυστήρα καθώς και η ρύθμιση από εξειδικευμένο τεχνίτη οδηγούν στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού απόδοσης καύσης. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται καύσιμο και χρήματα καθώς και διασφαλίζεται η μακρά διάρκεια ζωής του συστήματος.

Η ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής καυστήρων πετρελαίου. Με άριστη γνώση των τεχνολογιών που διαθέτουν οι σύγχρονοι καυστήρες πετρελαίου μπορεί να δώσει λύσεις σε όλες τις εφαρμογές.

Τόσο ο οίκος Elco Γαλλίας όσο και οι εξειδικευμένοι καυστήρες πετρελαίου Westcal μπορούν έπειτα από κατάλληλη επιλογή να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες όλων των σύγχρονων λεβήτων αλλά και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία παλαιών συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν αντιοικονομικά.

pdf iconΚατάλογος καυστήρων πετρελαίου

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.