Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου

Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες από την ΕΔΑ Αττικής

Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας και έχει ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017.

Περισσότερα…

3 χρόνια εγγύηση στους λέβητες BAXI

  baxi logo-2

Η εταιρεία ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε. ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών ΒΑΧΙ καιSENTINEL στην Ελλάδα, σας προσφέρει 3 χρόνια  εγγύηση σε κάθε λέβητα ΒΑΧΙ που εγκαθίσταται μαζί με το μαγνητικό φίλτρο Sentinel και έχει ημερομηνία αγοράς από τον τελικό καταναλωτήαπό 1/2 έως 31/12  2017.

 

Τονίζουμε πως υποχρέωσή σας προκειμένου να ισχύσει η 5ετής εγγύηση είναι η διενέργεια ετήσιου τεχνικού ελέγχου στο λέβητα από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, καθώς και η τήρηση των υπόλοιπων όρων της εγγύησης που αναγράφονται στο οπισθόφυλλο της περιεχόμενης

Περισσότερα...

 

Πώς θα αποκτήσετε αυτόνομη θέρμανση χωρίς την έγκριση της συνέλευσης της πολυκατοικίας.

Οι νομοθετικές αλλαγές για την διευκόλυνση εγκατάστασης αυτόνομης θέρμανσης.

Ενόψει της προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό δίκαιο και πρακτική σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εισήχθησαν στο Ελληνικό Δίκαιο διατάξεις για τη διευκόλυνση εγκατάστασης αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης φυσικού αερίου. Με πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η πρόσβαση σε φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α241/23.12.2016), στο άρθρο 11 του ν. 4342/2015 (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστέθηκε η ακόλουθη παράγραφος 8: «Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται».
Όπως προκύπτει βάσει νέου νομοθετικού πλαισίου, η τοποθέτηση αυτόνομης μονάδας θέρμανσης σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ή η αυτονόμηση διαμερίσματος από την κεντρική ανεξαρτήτως καυσίμου θέρμανση, δεν προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου (γενική συνέλευση πολυκατοικίας) ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα (προηγούμενη ενημέρωση πολεοδομίας κλπ.), πέραν της άδειας χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις αρμόδιες ΕΔΑ.

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των κοινόχρηστων δαπανών κατόπιν αποσύνδεσης από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και εγκατάστασης αυτόνομης μονάδας φυσικού αερίου, οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4447/2016 σε συνδυασμό με το ΠΔ 420/1987 και το ΠΔ 27/1985, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ορίζουν ότι «Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης […]».
Οι πρόσφατες ρυθμίσεις θα συμβάλουν σημαντικά στη προστασία του περιβάλλοντος και στην άρση γραφειοκρατικών και άλλων διαδικαστικών εμποδίων που δυσχέραιναν μέχρι σήμερα την επαρκή και περιβαλλοντικά φιλική θέρμανση χιλιάδων νοικοκυριών και την πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ου τριμήνου 2017 – ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Από την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 τίθενται σε ισχύ οι κάτωθι προσφορές προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο φ.α:

 • Άτοκη χρηματοδότηση κόστους εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις φ.α

Το χρηματοδοτούμενο ποσό και η διάρκεια αποπληρωμής καθορίζεται από την ισχύ λέβητα της εγκατάστασης και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

Κεντρική/Αυτόνομη Θέρμανση

Εγκατεστημένη ισχύς

(kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό 

(συμπ. ΦΠΑ)

Διάρκεια Αποπληρωμής

Επιτόκιο

>=200.000

12.300€

3 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

170.000 – 199.999

9.840€

3 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

120.000 – 169.999

7.380€

3 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

35.001-119.999

3.000€

2 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

<=35.000

1.200€

2 ΕΤΗ

ΑΤΟΚΟ

 

Όροι προσφοράς

 • Η προσφορά ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2017.
 • Η προσφορά ισχύει για κάθε Κεντρική Θέρμανση και για κάθε Αυτόνομη θέρμανση (αυτόνομη σύνδεση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία) ανεξαρτήτου ισχύος λέβητα και καλύπτει το ανώτατο μέχρι το ποσό των 12.300€ (συμπ. ΦΠΑ).
 • Η αποπληρωμή του χρηματοδοτούμενου ποσού  προς την ΕΔΑ Αττικής γίνεται άτοκα σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.
 • Η χρηματοδότηση σε κάθε περίπτωση εγκρίνεται από την ΕΔΑ Αττικής μετά την προσκόμιση και τον έλεγχο των παρακάτω :
  • Φύλλο καύσης εσωτερικής εγκατάστασης
  • Προσάρτημα σύμβασης χρηματοδοτικού υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (ιδιοκτήτης ακινήτου, εγκαταστάτης, ΕΔΑ Αττικής)
  • Έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης
  • Τιμολόγιο εγκαταστάτη και δελτίο αποστολής (ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο μεταφοράς υλικών εγκατάστασης αερίου στο χώρο του πελάτη)
 • Η προσφορά ισχύει εφόσον η έκδοση και η κατάθεση του τιμολογίου του εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2017
 • Η προσφορά δεν ισχύει για επαγγελματίες (κατασκευαστές με επαγγελματικό ΑΦΜ).

 

 • Εκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης για όλες τις κατηγορίες πελατών
 • Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 9 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή.
 • Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.

 

 

ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΒΑΧΙ

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε πως έφτασε ο νέος, σύγχρονος θερμοστάτης της ΒΑΧΙ. Πρόκειται για ένα προϊόν που συγκεντρώνει όλα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα σας εξασφαλίσουν μια οικονομική και άνετη λειτουργία, ενώ ο εύκολος αλλά ακριβής χειρισμός του επιτρέπει στον καθένα να τον χειριστεί αποτελεσματικά. Ο κομψός του σχεδιασμός θα μπορέσει να τον ενσωματώσει ακόμα και στους πιο απαιτητικούς χώρους.

Είναι συμβατός με κάθε είδους πηγή ενέργειας (λέβητα πετρελαίου, αερίου, αντλία θερμότητας κ.λπ.) αλλά και με κάθε σύστημα θέρμανσης / ψύξης / δροσισμού (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδια κ.λπ.). Δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών (Comfort, Economy, Off/Antifrost κ.λπ.) και έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την παρέμβαση του τελικού χρήστη ώστε να επιτευχθεί μέγιστη εξοικονόμηση αλλά και απροβλημάτιστη λειτουργία. Η μεγάλη, μπλε οπίσθιου φωτισμού LCD οθόνη του βοηθά στην ευκρινή αναπαράσταση της θερμοκρασίας και των ρυθμίσεων οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει και δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητηρίου σε περίπτωση που ο θερμοστάτης τοποθετηθεί σε κάποιο μη αντιπροσωπευτικό της πραγματικής θερμοκρασίας δωματίου σημείο ή σε περίπτωση που θέλουμε να μετράμε θερμοκρασία δαπέδου (ενδοδαπέδια θέρμανση).

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Παροχή: Μπαταρίες 2 x 1,5V AA (δεν περιέχονται)
 • Χρόνος ζωής μπαταριών: > 4 έτη
 • Θερμοκρασιακό πεδίο ρύθμισης:5°C … 35°C
 • Αντιψυκτική προστασία:Off/0,5°C … 25°C
 • Αισθητήριο: NTC (10k Ohm @ 25°C ± 1%)
 • Υστέρηση: 0,1°C … 5,0°C
 • Έξοδος (ρελέ): 5(1)Α @ 250V~SPDT
 • Ένδειξη θερμοκρασίας: 3 ψηφία LCD
 • Διαστάσεις: Υ 87 x Π 132 x Β 27mm
 • Βαθμός προστασίας: ΙΡ30
 • Δείκτης Reg.2013/811/EC: I=1,0%

Compare Products

To compare with other products, close this box and click on "Compare" button of other product.